Πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου και ενόσω βρίσκεσαι ακόμη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,  έχεις την ευκαιρία να τοποθετηθείς σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για να αποκτήσεις πολύτιμες γνώσεις για τον εργασιακό κλάδο που σε ενδιαφέρει, αλλά κυρίως να αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία και να βελτιώσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες.
Σύμφωνα με διεθνείς και τοπικές έρευνες, οι εργοδότες επισημαίνουν ότι οι φοιτητές/τριες που αξιοποιούν ευκαιρίες τοποθέτησης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσληφθούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, λόγω της επαγγελματικής ανάπτυξης και εμπειρίας που αποκτούν.
Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστήμιου μας έχουν εντάξει την τοποθέτηση ως αυτούσιο μέρος τους. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, γίνεται με την επιλογή ενός μη υποχρεωτικού μαθήματος «Τοποθέτηση σε Οργανισμούς» και νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής που θέτει το κάθε ακαδημαϊκό τμήμα. Με την αξιολόγηση και ολοκλήρωση της τοποθέτησης, καταχωρείται βαθμολογία Επιτυχία ή Αποτυχία και γίνεται πίστωση ECTS.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της τοποθέτησης, δίνεται επίδομα ύψους 500 ευρώ/ τοποθέτηση από το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου “Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας”, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσό ύψους €7,1 εκατομμυρίων.
Ωστόσο, δυνατότητα για τοποθέτηση έχουν και φοιτητές/τριες εκτός του προγράμματος σπουδών τους. Η αναζήτηση θέσεων τοποθέτησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://2beconnected.ucy.ac.cy/2BC.
>>> Μάθε εάν το Πρόγραμμα Σπουδών σου προσφέρει την επιλογή «Τοποθέτηση σε Οργανισμούς».
Εργοδότηση ωρομίσθιων φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς σε Οντότητες του Πανεπιστημίου υπό τη μορφή της ωρομίσθιας εργοδότησης μερικής απασχόλησης.  Δικαίωμα εργασίας έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες προερχόμενοι/ες από χώρες της Ε.Ε συμπεριλαμβανομένων των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία, νοουμένου ότι είναι εγγεγραμμένοι/ες σε μαθήματα τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και κατά την εργοδότησή τους.
Η διαδικασία επιλογής και εργοδότησης φοιτητών με ωρομίσθια απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται μέσω του Κέντρου Σταδιοδρομίας και σύμφωνα με τους Κανόνες που Διέπουν τη Διαδικασία Επιλογής και Εργοδότησης Φοιτητών για Μερική Απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δίδεται προτεραιότητα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και με βάση τις αρχές της ισότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας.
Σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης, ο μέγιστος χρόνος εργοδότησης κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους είναι 20 ώρες/εβδομάδα, ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, Πάσχα και του καλοκαιριού οι ώρες αυξάνονται σε 35 ώρες/εβδομάδα. Η αμοιβή ανέρχεται στα €5.50/ώρα, πριν τις αποκοπές για κοινωνικές ασφαλίσεις κ.α.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας κάθε ακαδημαϊκού έτους.  Στην περίπτωση που προσληφθείτε σε μια Οντότητα του ΠΚ, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υποβάλετε κάποια έντυπα στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και στο Γραφείο Μισθοδοσίας.
Εργοδότηση αποφοίτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
Απόφοιτοι και φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμο θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τους οποίους το Κέντρο Σταδιοδρομίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία. Ποσοστό των θέσεων απευθύνεται αποκλειστικά σε απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποδεικνύοντας την προτίμηση και εμπιστοσύνη των εργοδοτών.
Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως εταίρος στο Δίκτυο Eures (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης), παρέχει μέσω του Κέντρου Σταδιοδρομίας, πληροφορίες και καθοδήγηση τόσο στους φοιτητές και απόφοιτούς του, όσο και στο ευρύ κοινό που αναζητεί εργασία στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και άλλα.
Μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελματική Κινητικότητα (Eures Portal), οι απόφοιτοι και φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε 31 Ευρωπαϊκές χώρες.