Καλωσορίσατε στις Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας 2023!

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας 2023 απευθύνονται στους φοιτητές/τριες και απόφοιτους/τες και στοχεύουν:

  • Στη διασύνδεση με πιθανούς εργοδότες και στη δικτύωση με επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών.
  • Στην παροχή ευκαιριών εργοδότησης ή πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και οργανισμούς και στη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης υποψηφίων.
  • Στην ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθώς και τις ευκαιρίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς των νέων.
  • Στην εκπαίδευση σε κρίσιμες επαγγελματικές δεξιότητες.
  • Στην καθοδήγηση σε θέματα καριέρας, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξης πρόσληψης από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.