Στην Κύπρο, υπάρχουν τρεις ποικιλίες χαρουπιάς: οι άγριες, οι ήμερες και οι αποστολίτικες. Oι ήμερες είναι εμβολιασμένα δένδρα που ανήκουν σε τρεις ποικιλίες:
(α) Η ποικιλία «Τηλλυρία», στην οποία η ωρίμανση των καρπών αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Είναι ορθόκλαδο δένδρο, ζωηρής βλάστησης, με γυρτή ταξιανθία.
(β) Η ποικιλία «Κουμποτά» που φέρει νεαρούς βλαστούς και φύλλα χρώματος ανοικτού ερυθρού και ωριμάζει τους καρπούς μέσα Αυγούστου.
(γ) Η ποικιλία «Κουντούρκα», η οποία φέρει νεαρούς βλαστούς και φύλλα χρώματος ερυθρού και οι καρποί ωριμάζουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Οι βλαστοί έχουν την τάση να κλείνουν προς το έδαφος, ενώ η ταξιανθία είναι ίσια.