ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 
Οι υφιστάμενες χρήσεις του χαρουπιού περιλαμβάνουν ζωοτροφές, τρόφιμα και συστατικά τροφίμων, φαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά ενώ παράλληλα το κόμμι του χαρουπιού χρησιμοποιείται ευρέως ως πηκτικός και σταθεροποιητικός παράγοντας σε παιδικές τροφές, ψωμί, δημητριακά, γαλακτοκομικά προϊόντα, ποτά, καλλυντικά, γόμες και μπογιές.

Η χαρουπιά και τα παράγωγα της συνεισφέρουν στην αγορά των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων που δεν περιέχουν γλουτένη.
 
Αυτές αποτελούν αναπτυσσόμενες αγορές, με τη σημερινή αξία της βιολογικής αγοράς να εκτιμάται στα $80,4 δισ και της αγοράς προϊόντων χωρίς γλουτένη στα $3,7 δισ. Και για τις δύο αυτές αγορές, τα μερίδια αγοράς αναμένονται να έχουν μεγάλη μελλοντική ετήσια αύξηση, η οποία εκτιμάται σε 15% για την βιολογική αγορά και 10% για τα προϊόντα χωρίς γλουτένη. Αυτό δημιουργεί θετικές ενδείξεις για τη μελλοντική αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων χαρουπιού. Παράλληλα, η ζήτηση των υδροκολλοειδών (π.χ. Ε410=κόμμι χαρουπιού) είναι επί του παρόντος $6 δισ ετησίως και, προβλέπεται σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης 5%. Αντίστοιχα, η παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής/φυσικής θεραπευτικής και συμπληρωμάτων διατροφών αναμένεται να παρουσιάσει ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης 6% με 7%. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι το χαρούπι ως ένα από τα καλύτερα υποκατάστατα του κακάο θα παρουσιάσει αυξημένη ζήτηση, αφού προβλέπεται ότι μέχρι το 2020, θα υπάρχει έλλειψη του κακάο της τάξης του ενός εκατομμυρίου τόνων ετησίως.