Εργαστήριο Βιοφυσικής και Βιοαναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Το έργο στοχεύει στη μελέτη της επίδρασης πολυφαινολικών εκχυλισμάτων χαρουπιού στην αντίδραση σχηματισμού ακρυλαμιδίου, μιας τοξικής ένωσης που παράγεται κατά τη θερμική επεξεργασία ορισμένων τροφίμων.
 
Επιπλέον, θα μελετηθεί η επίδραση των εκχυλισμάτων χαρουπιού στην αντίδραση οξείδωσης λιπιδίων, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό ενώσεων που υποβαθμίζουν τη γεύση, το χρώμα και το άρωμα των τροφίμων, αλλά και παρουσιάζουν κυτταροτοξική και γονιδιοτοξική δράση.
 
Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τη δραστικότητα των πολυφαινολικών εκχυλισμάτων χαρουπιού στον περιορισμό των προαναφερόμενων αντιδράσεων στα τρόφιμα.
 
 
Έρευνες που υλοποιήθηκαν
  • Μεταπτυχιακή Διατριβή Χάριας Χατζηπάκκου: "Επίδραση καθαρών πολυφαινολών και εκχυλίσματος πολυφαινολών απο χαρούπι στο σχηματισμό ακρυλαμιδίου κατά την αντίδραση Maillard στο μοντέλο ασπαραγίνης / γλυκόζης"
  • Μεταπτυχιακή Διατριβή Ηλιάνας Τσένκοβα: "Αντιοξειδωτική ικανότητα εκχυλισμάτων χαρουπιού και επίδραση τους στο σχηματισμό ακρυλαμιδίου κατά την αντίδραση Maillard στο σύστημα ασπαραγίνης/φρουκτόζης" 
 
 
 
CAROB POWDER
CAROB POWDER
 
EXTRACTION POLYPHENOLS FROM CAROB POWDER WITH ESPESSO MACHINE
 EXTRACTION POLYPHENOLS FROM CAROB POWDER WITH ESPESSO MACHINE
 
 
 CAROB POWDER WITH WATER
CAROB POWDER WITH WATER
 
 CHARACTERIZATION POLYPHENOLS EXTRACT FROM CAROB
CHARACTERIZATION POLYPHENOLS EXTRACT FROM CAROB
 
 
 MAILLARD REACTION 2
MAILLARD REACTION
 MAILLARD REACTION
MAILLARD REACTION