• Καινοτόμα προϊόντα χαρουπιού (ΓΧΚ σε συνεργασία με ΣΟΔΑΠ):
 
 
Στόχος της έρευνας είναι η παραγωγή και η κατοχύρωση ενός καινοτόμου αλκοολούχου ποτού από χαρούπι το οποίο θα είναι οικονομικά ευεργετικό για την κοινωνία, δεδομένου ότι θα είναι διαθέσιμο για παραγωγή και πώληση.
 
Έχουν ήδη παραχθεί πιλοτικά 4 διαφορετικά είδη αποστάγματος και λικέρ χαρουπιού, για τα οποία έγινε η προκαταρκτική γευστολογική δοκιμή ενώ προγραμματίζεται και η επαγγελματική δοκιμή.
 
Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται η θρεπτική αξία, η σύσταση και το ισοτοπικό του αποτύπωμα, με σκοπό να στηρίξουν τόσο τις διαδικασίες εγγραφής όσο και τις διαδικασίες προαγωγής του προϊόντος.