Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
 
  • Οι στόχοι της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας είναι:
(i) η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου αναλυτικού πρωτοκόλλου για την επιλεκτική απομόνωση πολυφαινολών από τους λοβούς χαρουπιών,
 
(ii) η ανάπτυξη μιας βέλτιστης ηλεκτροφορητικής μεθόδου για τον πλήρη διαχωρισμό διάφορων πολυφαινολικών ενώσεων, και
 
(iii) ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός πολυφαινολών σε διάφορες ποικιλίες χαρουπιών.
 
 
Τα χαρούπια θα ληφθούν από διάφορες περιοχές της Κύπρου και του εξωτερικού με διαφορετικές μικροκλιματικές συνθήκες (υγρές και ξηρές συνθήκες).
 
Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, θα καθοριστούν.
 
Δημοσιεύσεις: