• Κατάλογος δημοσιεύσεων 2017
 

5. Stavrou I. J., Christou, A. and Kapnissi-Christodoulou C., Polyphenols in Carobs: A Review on their Composition, Antioxidant and Cytotoxic Activities, and Health Impact, submitted to Food Chemistry.

8. Ε. Παπαευσταθίου, Α. Αγαπίου, Μ. Στυλιανού, Ρ. Κοκκινόφτα , Σ. Γιαννόπουλος, «Προσδιορισμός μικρο- και μακρο- θρεπτικών συστατικών κυπριακών ποικιλιών χαρουπιών και σχετικών χαρουπο-προϊόντων», Ημερίδα Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, 26/01/2018.

9. E. Papaefstathiou, A. Agapiou, S. Giannopoulos, R. Kokkinofta “Nutritional characterization of Cypriot carobs and related carob products”, Journal of Food Science and Technology, Under Review, 2018.
 
10. R. Kokkinofta, E. I. Papayianni, N. Economidou, E. Tzioni, C. Savvidou, C. Louka. Characterization of an innovative Cypriot carob spirit drink, by using stable isotopes and chemometrics, under submission to the Journal of Agricultural and Food Chemistry.
 
 
 
  • Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που ξεκίνησαν το 2017
  1. “Investigation of the anti-cancer effects of carob extracts derived from Cypriot cultivars in colon cancer cells” (Undergraduate Project, Laboratory of Cancer Biology and Chemoprevention, Department of Biological Sciences, University of Cyprus, Supervisor: Andreas I. Constantinou).
  2. “Investigation of the effect of polyphenols and carob extracts on acrylamide formation in the Maillard reaction” (Master thesis project, Biophysical and Bioanalytical Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, University of Cyprus, Supervisor: Eftychia Pinakoulaki).
  3. “Effect of roasting on the antioxidant properties and polyphenolic profile of carob” (Master thesis project, Biophysical and Bioanalytical Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, University of Cyprus, Supervisor: Eftychia Pinakoulaki).
  4. "Studying of nutritional components of Ceratonia Siliqua L. crops using FT-IR and GC-MS" (MSc project, Department of Chemistry, University of Cyprus, Supervisor: Agapiou Agapios)
  5. "Nutritional characterization of Cypriot carobs and related carob products", (Diploma thesis, completed, Department of Chemistry, University of Cyprus, Supervisor: Agapiou Agapios)
  6. “Qualitative and Quantitative Analysis of Polyphenolic Compounds in Different Carob Cultivars by Use of Capillary Electrophoresis – Optimization of the Sample-Preparation Procedure” (PhD Thesis Project, Instrumental Methods of Analysis Laboratory, Department of Chemistry, University of Cyprus, Supervisor: Constantina Kapnissi-Christodoulou).
  7. “Detection and Quantitation of (+)-Catechin, Gallic Acid and Feroulic Acid in Carobs by Use of Capillary Electrophoresis” (Undergraduate Project, Instrumental Methods of Analysis Laboratory, Department of Chemistry, University of Cyprus, Supervisor: Constantina Kapnissi-Christodoulou)