Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου και το Γενικό Χημείο του Κράτους, προτείνει την υλοποίηση μιας υποσχόμενης νέας οικονομικής δραστηριότητας αξιοποίησης του «Μαύρου Χρυσού» της Κύπρου.

Βασική ιδέα του έργου είναι να συνδυάσει την παράδοση και τα πλεονεκτήματα της Κύπρου με την επιστημονική γνώση, στην παραγωγή και μεταποίηση του χαρουπιού σε νέες μορφές προϊόντων, τα οποία θα ανταποκρίνονται σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός «δάσους», βιολογικής καλλιέργειας, με 40.000 χαρουπιές, σε γη που θα παραχωρηθεί από το Κράτος, για την παραγωγή και μεταποίηση του χαρουπιού καθώς και για τη διεξαγωγή Έρευνας και Ανάπτυξης για παρασκευή νέων προϊόντων, με απώτερο σκοπό τη σύναψη συνεργασιών με διεθνείς και τοπικές εταιρείες, τόσο για την παρασκευή υφιστάμενων και συμβατικών προϊόντων, για τα οποία η ζήτηση της αγοράς είναι αυξανόμενη, όσο και για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, τα οποία θα βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες.
 
Παράλληλα με την καλλιέργεια του βιολογικού δάσους το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Εργαστηρίου Ανάλυσης Χαρουπιών και Προϊόντων με βάση το χαρούπι, ώστε να μελετούνται οι προοπτικές καλύτερης αξιοποίησης του προϊόντος καθώς και νέα προϊόντα που μπορούν να παρασκευαστούν με βάση το χαρούπι. Η επιστημονική γνώση για το κυπριακό χαρούπι, θα προσφέρει βασικά πλεονεκτήματα στις όποιες στρατηγικές αποφάσεις ληφθούν μελλοντικά και θα αποτελέσει καταλύτη στις προσπάθειες συνεργασίας με τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Το Τμήμα Χημείας βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) για την καλύτερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των κυπριακών ποικιλιών του χαρουπιού.

Το έργο, αναμένεται να επιφέρει ποικίλα οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και γενικότερα στη χώρα, αποτελώντας πρότυπο μοντέλου σύγχρονης ανάπτυξης γεωργικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μέσα από νέες επιστημονικές διαστάσεις που ενεργοποιούν και εδραιώνουν τα πλεονεκτήματα της χώρας.

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

Επιστημονική Παρουσίαση: Χαρούπι - Ο ¨Μαύρος Χρυσός¨ της Κύπρου - Οφέλη και Προοπτικές Χρήσης (Φεβρουάριος 2016)