Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει προγράμματα σπουδών και έρευνας υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Oι φοιτητές/τριες σπουδάζουν σε ένα δυναμικό χώρο και έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν με ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές που προετοιμάζουν τους φοιτητές/τριες για ηγετικούς ρόλους σε ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα, γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικοδόμηση και ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας. Ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη διαχείριση των έργων υποδομής, τα οποία εγγυώνται μια εύρυθμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Εκτός από την κατασκευή κτηρίων στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε, καθώς και δρόμων και γεφυρών που καθημερινά χρησιμοποιούμε, οι Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία και όσον αφορά την παροχή καθαρού νερού, τη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και οι δημόσιες και κοινωφελείς υπηρεσίες στην Κύπρο προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος.