Φοιτητικός Διαγωνισμός Σχεδίασης Αφίσας «20 Χρόνια Πολυτεχνικής Σχολής»

Επόμενο σεμινάριο Τμήματος: Προς μια νέα εποχή πολιτικών για τις μεταφορές
14 Μαρτίου, 2024
Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων’
16 Μαΐου, 2024