Ιούλιος 2023

3 Ιουλίου, 2023

Ανακοίνωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για τη διδασκαλία μαθημάτων. […]