1 Σεπτεμβρίου, 2023

1 Σεπτεμβρίου, 2023

Ανακοίνωση κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Επιμελητής Εργαστηρίων)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Επιμελητής Εργαστηρίων) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. (α) Με […]