18 Ιανουαρίου, 2024

18 Ιανουαρίου, 2024

Προκήρυξη θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με μερική απασχόληση

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με μερική απασχόληση για τις ανάγκες […]