Δρ. ΛΗΔΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΤΤΟΦΑ

Υγειονομικός Μηχανικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος


Είμαι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.) και πρώην μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού, Νηρέας του Π.Κ. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου αλλά και της εργασίας μου ως Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας είχα την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσω μαθήματα και διαλέξεις από αξιόλογους καθηγητές αλλά και να συνεργαστώ με διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα, από διάφορες χώρες του κόσμου, στο πλαίσιο κοινών Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκόμισα μέσα από τα 12 χρόνια που ανήκα στην ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, εμπεριέχουν μεταξύ άλλων, την εποπτεία προόδου, προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων και έργων, καθώς έχω συμμετάσχει σε πάνω από 10 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα, τη συγγραφή ποικίλων ερευνητικών προτάσεων, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εργασία κάτω από πίεση ως μέλος μιας ομάδας, τη καλή διαχείριση του χρόνου και την ικανότητα τήρησης αυστηρών προθεσμιών που με βοήθησαν να είμαι ικανή να ανταπεξέρχομαι και να προσαρμόζομαι στο διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Η διαρκής ώθηση των καθηγητών για ανάληψη ευθυνών και εύρεση τρόπων επίλυσης πολύπλοκων και πολυδιάστατων προβλημάτων που χρειάζονταν καλή κριτική σκέψη έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και του επαγγελματία Μηχανικού που είμαι σήμερα.
Η διαρκής ώθηση των καθηγητών για ανάληψη ευθυνών και εύρεση τρόπων επίλυσης πολύπλοκων και πολυδιάστατων προβλημάτων που χρειάζονταν καλή κριτική σκέψη έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου και του επαγγελματία Μηχανικού που είμαι σήμερα.

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ

Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Απόφοιτος του Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος


Οι σπουδές μου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μου. Είχα τη χαρά να ζήσω την αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε το Τμήμα από το πρώτο έτος που δέχθηκε προπτυχιακούς φοιτητές το 2003 και αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνια και ικανοποίηση για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και καταβάλλουν οι καθηγητές για τη διαρκή επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων τόσο στην έρευνα όσο και στη διδασκαλία. Μέσα από το απαιτητικό προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος είχα την ευκαιρία να εμπλουτίσω τις βασικές γνώσεις μου σε θέματα πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, αλλά και να αναπτύξω δεξιότητες που με βοήθησαν τόσο στη συνέχιση των σπουδών μου αλλά και στον εργασιακό τομέα. Έπειτα, στα πλαίσια παρακολούθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος, είχα τη χαρά να συνεργαστώ με εξαιρετικούς καθηγητές/μέντορες και συναδέλφους που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην επιστήμη, όπως άφησαν και στη ζωή μου. Επωφελήθηκα από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας του Τμήματος Πολιτικής Μηχανικής για εμβάθυνση της κατανόησης θεμάτων αντισεισμικής και υπολογιστικής μηχανικής καθώς και τις διαλέξεις και σεμινάρια από αξιόλογους καθηγητές. Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, να παρακολουθήσω και να παρουσιάσω τα ερευνητικά μου αποτελέσματα σε διεθνή και παγκόσμια συνέδρια και σε κάθε περίπτωση να αναπτύξω περαιτέρω ερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την Πολιτική Μηχανική, αλλά επαγγελματικές και επικοινωνιακές ικανότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα του Μηχανικού οι οποίες με συνοδεύουν στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία.
Eίχα την ευκαιρία να εμπλουτίσω τις βασικές γνώσεις μου σε θέματα πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, αλλά και να αναπτύξω δεξιότητες που με βοήθησαν τόσο στη συνέχιση των σπουδών μου αλλά και στον εργασιακό τομέα.

ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Υποψήφιος Διδάκτορας Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το ίδρυμα της επιλογής μου για συνέχιση των σπουδών μου μετά από προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Ισπανία. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΚ με έχει εφοδιάσει με ένα σταθερό υπόβαθρο, τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό, σε όλα τα θεμελιώδη πεδία του τομέα της έρευνας της επιστήμης των υλικών. Στα πλαίσια των σπουδών μου, η θεωρία μετουσιώνεται σε πράξη και γίνεται εφικτός ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων και βελτιωμένων υλικών στα εξειδικευμένα εργαστήρια με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που διαθέτουν. Η επιστημοσύνη των διδασκόντων, όπως επίσης και η ανοικτή επικοινωνία με τους επιβλέποντες ακαδημαϊκούς και συνεργάτες, αντανακλώνται στην ποιότητα της έρευνας που παράγεται με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και αποτελούν εγγύηση για μια πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία.
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΠΚ με έχει εφοδιάσει με ένα σταθερό υπόβαθρο, τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό, σε όλα τα θεμελιώδη πεδία του τομέα της έρευνας της επιστήμης των υλικών.

ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Quantitative Analyst at Mercuria Energy Trading Απόφοιτος του Προπτυχιακού προγράμματος Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Financial Engineering από το EPFL University, Ελβετία


Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα ΠΜΜΠ του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Οι ικανότητες που απέκτησα και ιδιαίτερα η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης με βοήθησε να επιτύχω ακόμα και σε ένα διαφορετικό τομέα όπως αυτό του Quantitative Analysis. Παρόλο που το πτυχίο μου ήταν αρκετά διαφορετικό από τους υπόλοιπους φοιτητές του μεταπτυχιακού στο πανεπιστήμιο της Ελβετίας, το μαθηματικό υπόβαθρο και η δυνατότητα εκμάθησης που απέκτησα στις προπτυχιακές μου σπουδές με βοήθησαν να ανταπεξέλθω πλήρως. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια δουλεύω μεταξύ Ελβετίας και Αγγλίας ως Quantitative Analyst σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, όπου με μαθηματικά μοντέλα προσπαθούμε να προβλέψουμε την κίνηση των τιμών στην αγορά. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η καλή δουλειά που γίνεται στο Τμήμα και ιδιαίτερα η εμπειρία και το ερευνητικό έργο των καθηγητών αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εύρεσης μεταπτυχιακού προγράμματος με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρατήρησα ότι γινόμουν δεκτός σε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στους καθηγητές του τμήματος για την πολύτιμη βοήθεια τους και τις γνώσεις που απέκτησα κατά την διάρκεια των σπουδών μου.
Η καλή δουλειά που γίνεται στο Τμήμα και ιδιαίτερα η εμπειρία και το ερευνητικό έργο των καθηγητών αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δομικός Μηχανικός, Ειδική Τεχνολογία + Έρευνα, Προηγμένη Ψηφιακή Μηχανική, Κατασκευαστική Εταιρεία ARUP, Ηνωμένο Βασίλειο. Απόφοιτη του Προπτυχιακού Προγράμματος. Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Αντισεισμικής Μηχανικής Imperial College London


Η φοίτησή μου στο Τμήμα ΠΜΜΠ του Πανεπιστημίου Κύπρου με βοήθησε να εξασφαλίσω τις θεμελιώδεις αρχές της μηχανικής και να επεκτείνω τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Imperial College London. Τα τελευταία πέντε χρόνια εργάζομαι ως πολιτικός μηχανικός στην ομάδα εξειδικευμένης τεχνολογίας και έρευνας της ARUP στο Λονδίνο. Ο τομέας ενασχόλησης μου αφορά την αξιολόγηση και ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων σε διάφορες χώρες που παρουσιάζουν υψηλή σεισμική επικινδυνότητα. Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να μπορώ να εξελίσσομαι σε ένα σύγχρονο κόσμο με τις αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Οι γερές βάσεις των προπτυχιακών μου χρόνων ήταν ο συνεχής καθοδηγητής στην καριέρα μου. Συγχρόνως, το Τμήμα και οι καθηγητές του ΠΜΜΠ ήταν πάντα διαθέσιμοι και πρόθυμοι να με συμβουλεύσουν, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, όσο και μετά την ολοκλήρωση τους. Τους είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη στήριξη αυτή.
Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να μπορώ να εξελίσσομαι σε ένα σύγχρονο κόσμο με τις αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης.