Κατηγορία-Α (Βασικά Μαθήματα)
1   ΠΠΜ 532 - Προχωρημένη Τεχνολογία Υλικών
2 ΠΠΜ 533 - Τοπικά και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
3 ΠΠΜ 534 - Φυσικά Χαρακτηριστικά Δομικών Υλικών και Σχετικά Προβλήματα Διάβρωσης
4 ΠΠΜ 537 - Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών
5 ΠΠΜ 538 - Πειραματικές Μέθοδοι στη Δομοστατική Μηχανική
6 ΠΠΜ 539 - Προχωρημένα Θέματα Καινοτόμων και Παραδοσιακών Δομικών Υλικών
7 ΠΠΜ 546 – Δομική Φυσική
8 ΠΠΜ 547 – Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία
9 ΠΠΜ 562 - Ασφαλτικά Υλικά
 
 
 
Κατηγορίες μαθημάτων: Α – Βασικά, Β – Επιλεγόμενα, Γ – Τμήματος ΠΜΜΠ, Δ - ΠΚ