Κατηγορία-Α (Βασικά Μαθήματα)
1   ΠΠΜ 509 – Υπολογιστική Μηχανική
2 ΠΠΜ 526 - Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων
3 ΠΠΜ 535 - Θεωρία Πλαστικότητας
4 ΠΠΜ 555 - Εδαφοδυναμική και Τεχνική Σεισμολογία
5 ΠΠΜ 556 - Προχωρημένα θέματα θεμελιώσεων
6 ΠΠΜ 557 - Παράκτια και υπεράκτια γεωτεχνική μηχανική
7 ΠΠΜ 558 - Προχωρημένα Θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής
8 ΠΠΜ 574 - Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
 
 
 
Κατηγορίες μαθημάτων: Α – Βασικά, Β – Επιλεγόμενα, Γ – Τμήματος ΠΜΜΠ, Δ - ΠΚ