Εκτύπωση
Προγράμματα Σπουδών | Προσφερόμενοι Τίτλοι Σπουδών

Γενικά

Τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος ΠΜΜΠ δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές που προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε ένα σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον, γεμάτο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μελέτη και διερεύνηση, προγραμματισμό και σχεδιασμό μέσα σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών ομάδων. Oι φοιτητές σπουδάζουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον και έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν με ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Το τμήμα ΠΜΜΠ προσφέρει τα ακόλουθα διπλώματα:
• Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng.) στην Πολιτική Μηχανική
• Μάστερ (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng.) στη Μηχανική Περιβάλλοντος
• Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πολιτική Μηχανική
• Διδακτορικό (Ph.D.) στην Μηχανική Περιβάλλοντος
 
Το Τμήμα συμμετέχει επίσης στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» και προσφέρει τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά διπλώματα:
• Μάστερ Επιστήμης (M.Sc.) και Μάστερ Μηχανικού (M.Eng.) στο θέμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»
House
15 1
Για πληροφορίες:
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22892200, 22892249
6 18