Εκτύπωση
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Σταυρούλα Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια
Πάνος Παπαναστασίου, Καθηγητής
Μιχάλης Πέτρου, Καθηγητής
Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πέτρος Κωμοδρόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Νεοφύτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δήμος Χαρμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Συμεών Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
Δημήτριος Λουκίδης, Λέκτορας
Παναγιώτης Ρουσής, Επίκουρος Καθηγητής
Γιάννης Διαλυνάς, Λέκτορας
Λουκάς Δημητρίου, Λέκτορας
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ιωάννης Μπαλάφας