Η θεσμική αναβάθμιση της Μηχανικής Περιβάλλοντος είναι απαραίτητη και καθ’ οδόν!

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Τμήμα Δημοσίων Έργων
18 Νοεμβρίου, 2022
Ανακοίνωση Θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας
30 Νοεμβρίου, 2022