Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Τμήμα Δημοσίων Έργων