Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Τμήμα Δημοσίων Έργων

Καθηγήτρια και δύο Καθηγητές από το Τμήμα μας περιλαμβάνονται στη λίστα του Elsevier για το 2021 για τους «Κορυφαίους 2% των ερευνητών/τριών με τις περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, ανά τομέα»
9 Νοεμβρίου, 2022
Η θεσμική αναβάθμιση της Μηχανικής Περιβάλλοντος είναι απαραίτητη και καθ’ οδόν!
21 Νοεμβρίου, 2022