Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) προσφέρει τα ακόλουθα διπλώματα:

  • Πτυχίο (BSc) Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος
  • Μάστερ (MEng και MSc) στην Πολιτική Μηχανική
  • Μάστερ (MEng και MSc) στην Μηχανική Περιβάλλοντος
  • Μάστερ (MEng και MSc) στις Eνεργειακές Τεχνολογίες και τον Αειφόρο Σχεδιασμό (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)
  • Μάστερ (MSc) στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα)
  • Μάστερ (MSc) στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πολυτεχνικής Σχολής)
  • Διδακτορικό (PhD) στην Πολιτική Μηχανική
  • Διδακτορικό (PhD) στην Μηχανική Περιβάλλοντος

Οι φοιτητές/τριες σπουδάζουν σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ καθηγητών/τριών, φοιτητών/τριών, βιομηχανίας και ερευνητικών οργανισμών. Oι φοιτητές/τριες σπουδάζουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον και έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν με ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες στην Κύπρο προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σε σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, διεύθυνση, ανάπτυξη και έρευνα. Για παράδειγμα, σε αστικές, αναπτυσσόμενες περιοχές ή βιομηχανικά κέντρα, οι πολιτικοί μηχανικοί και μηχανικοί περιβάλλοντος εξυπηρετούν το κοινό ως προγραμματιστές, σχεδιαστές, και διευθυντές συστημάτων μεταφορών, έργων υδάτινων πόρων, υπηρεσιών ελέγχου μολύνσεως, άλλων αστικών έργων καθώς και ως διευθυντές ιδιωτικών, δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών.