Δέσπω Φάττα-Κάσινου Καθηγήτρια
Ιωάννης Ιωάννου Καθηγητής
Μαρίνα Νεοφύτου Καθηγήτρια
Μιχάλης Πέτρου Καθηγητής
Πάνος Παπαναστασίου Καθηγητής
Συμεών Χριστοδούλου Καθηγητής
Δημήτριος Λουκίδης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δήμος Χαρμπής Αναπληρωτής Καθηγητής
Πέτρος Κωμοδρόμος Αναπληρωτής Καθηγητής
Λουκάς Δημητρίου Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιώτης Ρουσής Επίκουρος Καθηγητής
Αργυρώ Τσιπά Λέκτορας
Δημήτρης Σταγωνάς Λέκτορας
Μάριος Μαύρος Λέκτορας
Νικόλας Χατζηπαντελής Λέκτορας
Ιωάννης Μπαλάφας Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό