Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγήτρια

 

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Μέλη

Καθηγήτρια

 

Καθηγητής

 

Καθηγητής

 

Καθηγητής

 

Professor

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Επίκουρος Καθηγητής

 

Επίκουρος Καθηγητής

 

Λέκτορας

 

Λέκτορας

 

Λέκτορας

 

Λέκτορας

 

Εκπρόσωποι Φοιτητών/τριών
Στέφανος Ανδρέου
Ευτέρπη Ηλία
Κυριακή Παναγιώτου
Χαραλάμπους Χαρά
Στέλλα Χριστοδούλου