Τοποθέτηση Τμήματος σε σχέση με τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς στην Τουρκία-Συρία

Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας
13 Ιανουαρίου, 2023
Σεμινάριο: Ασφάλεια των (Γεω)τεχνικών Έργων: Μύθοι και πραγματικότητα (Μ. Καββαδάς ΕΜΠ)
13 Φεβρουαρίου, 2023