Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για ένα ή δύο εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του Προγράμματος ERASMUS+, στη βάση διατμηματικών συμφωνιών ανταλλαγής φοιτητών/τριών που έχει συνάψει το Τμήμα. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία και αποζημίωση για τα ταξιδιωτικά τους έξοδα. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα φοίτησης σε άλλα διεθνή πανεπιστήμια σε τρίτες χώρες μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ / INTERNATIONAL MOBILITY, καθώς και συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγής, όπως το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών με το Πανεπιστήμιο Texas A&M, το Διαπανεπιστημιακό Διδακτορικό Πρόγραμμα με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν (TU Eindhoven) και το Ετήσιο Διεθνές Διδακτορικό Σχολείο σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ETH-Zurich) και με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν.