Η έρευνα είναι μια από τις προτεραιότητες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ). Αυτό συμφωνεί εξ ολοκλήρου με τη θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνητικού ιδρύματος. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής:

  • Δομοστατική και αντισεισμική μηχανική
  • Δομικά υλικά
  • Διαχείριση έργων
  • Γεωτεχνική μηχανική
  • Συγκοινωνιακά συστήματα
  • Υδραυλική και μηχανική των ρευστών
  • Εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού
  • Διαχείριση υδάτινων πόρων των αποβλήτων
  • Περιβαλλοντική μόλυνση
  • Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία

Επιπλέον, το τμήμα προσπαθεί να ενσωματώσει τομείς όπως της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, περιβαλλοντικής υγείας, διαχείρισης υποδομής, κατασκευαστικού δίκαιο και ενεργειακής αποδοτικότητας στα ακαδημαϊκά του προγράμματα και στις ερευνητικές του κατευθύνσεις.

Το Τμήμα έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει καθαρή χρηματοδότηση πέραν των €10 εκ., μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης, όπως το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Ακαδημαϊκοί του Τμήματος είναι συντάκτες και σύμβουλοι εκδόσεων σε διεθνή περιοδικά και αναγνωρισμένα στο κλάδο τους επιστημονικά βιβλία, και είναι σύμβουλοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Περιοχές Εξειδίκευσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Όνομα Βαθμίδα Διδακτορικό (Χρονολογία) Περιοχή Εξειδίκευσης
Δέσπω Φάττα-Κάσινου Καθηγήτρια NTUA (1999) Νερό και Υγρά Απόβλητα
Ιωάννης Ιωάννου Καθηγητής UMIST (2002) Δομικά Υλικά
Μαρίνα Νεοφύτου Καθηγήτρια University of Cambridge (2002) Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική και Κλιματική Αλλαγή
Μιχάλης Πέτρου Καθηγητής Case Western Reserve University (1993) Δομικά Υλικά
Πάνος Παπαναστασίου Καθηγητής University of Minnesota (1990) Εφαρμοσμένη και Υπολογιστική Γεωμηχανική για την Ενέργεια και το Περιβάλλον
Συμεών Χριστοδούλου Καθηγητής Columbia University (1998)  

Μηχανική και Διοίκηση Κατασκευών

Δημήτριος Λουκίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Purdue University (2006) Γεωτεχνική Μηχανική
Δήμος Χαρμπής Αναπληρωτής Καθηγητής NTUA (2003) Δομοστατική Μηχανική και Μηχανική Υποδομών
Πέτρος Κωμοδρόμος Αναπληρωτής Καθηγητής MIT (2001) Δομοστατική, Αντισεισμική Μηχανική και Μηχανική Υποβοηθούμενη από Η/Υ
Λουκάς Δημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής NTUA (2010) Συγκοινωνιακή Μηχανική
Παναγιώτης Ρουσής Επίκουρος Καθηγητής University at Buffalo (2004) Δυναμική και Αντισεισμική Μηχανική
Αργυρώ Τσιπά Επίκουρη Καθηγήτρια Imperial College London (2016) Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Δημήτρης Σταγωνάς Λέκτορας University of Southampton, UK (2010) Παράκτια και Υπεράκτια Μηχανική
Μάριος Μαύρος Λέκτορας UC San Diego (2015) Αντισεισμική Μηχανική, Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Πεπερασμένα Στοιχεία
Νικόλας Χατζηπαντελής Λέκτορας Imperial College London (2019) Μεταλλικές Κατασκευές
Ιωάννης Μπαλάφας Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό University of Cambridge (2003) Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα