Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συμβουλευτείτε τους πιο κάτω οδηγούς:

Έντυπο Υποβολής Παραπόνων Φοιτητών/τριών

Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων Φοιτητών/τριών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-15 (ισχύει για φοιτητές/τριες που εισάχθηκαν στο πρόγραμμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2022-23 (ισχύει για φοιτητές/τριες που εισάχθηκαν στο πρόγραμμα από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εντεύθεν)

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών (στην Αγγλική)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Γενικές πληροφορίες για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Πληροφορίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μάστερ στην Πολιτική Μηχανική

Μάστερ στη Μηχανική Περιβάλλοντος