Δημήτριος Λουκίδης

Αναπληρωτής Καθηγητρής, Πρόεδρος Τμήματος ΠΜΜΠ

22892192


Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις διάφορες ιστοσελίδες, θα βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα, και τις απαιτήσεις πτυχίων. Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες για τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, όπως ερευνητικά ενδιαφέροντα, δραστηριότητες και στοιχεία επικοινωνίας.

Το Τμήμα μας ήταν ένα από τα τρία πρώτα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής που δημιουργήθηκε το 2002. Δεχτήκαμε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες τον Σεπτέμβριο του 2003 και απονείμαμε τα πρώτα πτυχία τον Ιούνιο του 2007. Από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα, το Τμήμα έχει αναπτυχθεί γρήγορα με τη πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ και τον αυξανόμενο αριθμό εισερχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναπτυξιακής φάσης, δημιουργήσαμε την απαραίτητη εργαστηριακή και πληροφορική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής να παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα στους φοιτητές/τριες. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, να προσφέρουμε περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα, και να χαράξουμε τις ερευνητικές μας κατευθύνσεις. Ένας από τους άμεσους στόχους μας είναι να μεγεθύνουμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρουν τίτλους σπουδών στους διάφορους τομείς της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες στο Τμήμα μας.

Το Τμήμα καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς τομείς του πολιτικού μηχανικού, όπως δομοστατική, δομικά υλικά, αντισεισμική μηχανική, διαχείριση έργων, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορικά συστήματα και η υδραυλική. Παράλληλα, ενσωματώσαμε περιοχές που αφορούν στο περιβάλλον όπως η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, η προστασία των υδάτινων πόρων και η ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσπαθούμε επίσης να εισάγουμε νέες πτυχές όπως αυτές του αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής υγείας στα ακαδημαϊκές προγράμματα και στις ερευνητικές κατευθύνσεις.

Όλες αυτές οι περιοχές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και ασφάλεια, στον τουρισμό, στον κλάδο των κατασκευών, και στην τοπική οικονομία της Κύπρου. Το Τμήμα έχει αναπτύξει και συνεχίζει να διατηρεί στενούς δεσμούς με κατασκευαστές, μελετητές, κρατικούς φορείς και επαγγελματικά σωματεία. Αυτοί οι δεσμοί έχουν βοηθήσει στο να πάρουμε και να εφαρμόσουμε συμβουλές για την ενίσχυση των προγραμμάτων και των αναπτυξιακών κατευθύνσεων του Τμήματός μας. Προσπαθούμε επίσης να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος της Κύπρου σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο τεράστιος αντίκτυπος της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής στην κοινωνία μας δεν ήταν ποτέ σαφέστερος δεδομένης της πρόσφατης οικονομικής ανάπτυξής του τόπου μας και τα συνυφασμένα περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα έλλειψης υποδομής. Έχοντας υπόψη αυτές τις προκλήσεις, ένας από τους κύριους στόχους μας είναι η προετοιμασία νέων μηχανικών και μελλοντικών ηγετών που να μπορούν δημιουργικά να εφαρμόσουν τη γνώση τους για να λύσουν προβλήματα σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι η προετοιμασία νέων μηχανικών και μελλοντικών ηγετών που να μπορούν δημιουργικά να εφαρμόσουν τη γνώση τους για να λύσουν προβλήματα σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.