Η διεπιστημονική έρευνα που διεξάγεται στην ΕΜοΜεΤ έχει ως βασικό στόχο της να φέρει στην επιφάνεια και να καλύψει σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό ερευνητικό κενό, αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεξέτασης όλων των βυζαντινών τεχνών και της αλληλεπίδρασής τους με τις τελετουργίες.

Διαβάστε εδώ περισσότερα.


Συνδεθείτε με μας!