Το ίδρυμα Henry Moore έχει προσφέρει υποτροφία μετακίνησης και έρευνας στον Σάββα Μαυροματίδη, νεαρό ερευνητή του NetMAR και μέλος της Ερευνητικής Μονάδας για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ).

International symposium CeMAR – ZeMas: “Storytelling as Pharmakon in Antiquity and the Middle Ages”
26 Απριλίου, 2024