Ιούνιος 2023

19 Ιουνίου, 2023

NetMAR Reception at International Medieval Congress – University of Leeds

The Network for Medieval Arts & Rituals (H2020 project, grant agreement no.951875) cordially invites all IMC delegates for a glass of wine or non-alcoholic drink. Hosted by the Centre for Medieval Arts & Rituals (https://www.ucy.ac.cy/cemar/), University Of Cyprus
13 Ιουνίου, 2023

University of Pisa, Project on Female Holiness (Divino Al Femminile) – Stavroula Constantinou (UCY) will give a lecture entitled “Maternal Saints and Lay Mothers in Byzantine Hagiography”

CeMAR Director, Assoc. Prof. Stavroula Constantinou, will give a lecture entitled "Maternal Saints and Lay Mothers in Byzantine Hagiography" in the framework of a research project on female holiness (Divino Al Femminile) which is coordinated by the Department of Culture and Forms of Knowledge of the University of Pisa.
12 Ιουνίου, 2023

NetMAR: 3ο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “European Funding Proposal Writing”

Η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 3ο διαδικτυακό σεμινάριο του Ερευνητικού Προγράμματος NetMAR με τίτλο "European Funding Proposal Writing".