Νοέμβριος 2023

2 Νοεμβρίου, 2023

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ» (Network for Medieval Arts & Rituals – NetMAR)

To τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού προγράμματος NetMAR της ΕΜοΜεΤ του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του ιδίου πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία) τη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023