Μάρτιος 2024

28 Μαρτίου, 2024

The director of CeMAR presents NetMAR during the CYBC radio programme entitled “The Latin Community of Cyprus” (in Greek)

Η διευθύντρια της ΕΜοΜεΤ παρουσιάζει στη ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ «Οι Λατίνοι της Κύπρου» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NetMAR
27 Μαρτίου, 2024

Lecture by Stavroula Constantinou at the ‘Interdisciplinary Hagiography: Current Topics and Tendencies in Hagiographical Studies’

The German network Arbeitskreis für hagiographischen Fragen celebrates its 30-year anniversary with a conference entitled ‘Interdisciplinary Hagiography: Current Topics and Tendencies in Hagiographical Studies’ which will take place between 10-13 April 2024 at Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Germany. The Director of CeMAR, Stavroula Constantinou, will give a paper with the title: ‘Holy Mothers: An Interdisciplinary Approach to Hagiographical Motherhood’.
5 Μαρτίου, 2024

Webinar: Translating Worlds Exhibition: Retracing Connections between Medieval Literature and Contemporary Art

Webinar Translating Worlds Exhibition: Retracing Connections between Medieval Literature and Contemporary Art by Milan Vukašinović (Uppsala University) Organised by the Centre for Medieval Arts & Rituals, […]