Απρίλιος 2024

26 Απριλίου, 2024

International symposium CeMAR – ZeMas: “Storytelling as Pharmakon in Antiquity and the Middle Ages”

In the framework of the European MSCA-DN project entitled ‘Storytelling as Pharmakon in Premodernity and Beyond’ (StoryPharm), the director of CeMAR organizes with Ingrid Bennewitz from the Centre for Medieval Studies (ZeMas, Univ. of Bamberg) an international symposium. The symposium, which will take place on the 17 of May 2024 at the University of Bamberg, turns to ancient and medieval healing stories to establish premodern Health Humanities as an important field with a long history and as a basic attitude to human care throughout time.
22 Απριλίου, 2024

Παρουσίαση βιβλίου «Γράμματα στους καιρούς  γραφές και χαράξεις» του γ. Α. Κωνσταντίνου

Η Δ/ντρια της ΕΜοΜεΤ παρουσιάζει το βιβλίο «Γράμματα στους καιρούς  γραφές και χαράξεις» του γ. Α. Κωνσταντίνου
15 Απριλίου, 2024

Η ΕΜοΜεΤ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Κύπρο – MSCA DN “StoryPharm” 4,1 εκ. ευρώ

Following the successful evaluation of a Marie Skłodowska-Curie – DN project with a budget of 4.1 million euros, the Centre for Medieval Arts & Rituals of the University of Cyprus has secured the largest funding for Humanities in Cyprus. The proposal entitled "Storytelling as Pharmakon in Premodernity and Beyond: Training the New Generation of Researchers in Health Humanities" (StoryPharm) was submitted within the framework of the competitive action "Marie Skłodowska-Curie: Doctoral Networks" (HORIZON-MSCA-2023-DN-01) which is part of the Horizon Europe 2021-2027 programme.
8 Απριλίου, 2024

Call for Submissions Special Issue of the Diamond Open Acces Journal Eventum: A Journal of Medieval Arts & Rituals

Call for Submissions: Special Issue of the Diamond Open Access Journal Eventum: A Journal of Medieval Arts & Rituals “The Arts and Rituals of Medieval Mothering” Deadline for Submission: 31 December 2024. Contact: Stavroula Constantinou ([email protected])