Η διεπιστημονική έρευνα που διεξάγεται στην ΕΜοΜεΤ έχει ως βασικό στόχο της να φέρει στην επιφάνεια και να καλύψει σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό ερευνητικό κενό, αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεξέτασης όλων των βυζαντινών τεχνών και της αλληλεπίδρασής τους με τις τελετουργίες.

Διαβάστε εδώ περισσότερα.

Eventum: A Journal of Medieval Arts and Rituals
VOL 1 • 2023
The Arts and Rituals of Pilgrimage
Eventum Leaflet