Πρόσκληση σε διάλεξη στο πλαίσιο διαδικασίας ανέλιξης της Αν. Καθ. Σταυρούλας Κωνσταντίνου

Κυκλοφορία του διεθνούς διεπιστημονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης Eventum: A Journal of Medieval Arts & Rituals
25 Σεπτεμβρίου, 2023
ONISILOS – 2nd CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
25 Οκτωβρίου, 2023