Η διεπιστημονική έρευνα που διεξάγεται στην ΕΜοΜεΤ έχει ως βασικό στόχο της να φέρει στην επιφάνεια και να καλύψει σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό ερευνητικό κενό, αναδεικνύοντας την ανάγκη της συνεξέτασης όλων των βυζαντινών τεχνών και της αλληλεπίδρασής τους με τις τελετουργίες.

Μέσα από μια τέτοια ολιστική προσέγγιση η ΕΜοΜεΤ συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην καλύτερη κατανόηση τόσο του μεσαιωνικού κόσμου, όσο και των σύγχρονών του επιδράσεων. Παράλληλα φέρνει στην επιφάνεια πτυχές του μεσαιωνικού πολιτισμού που διαφορετικά θα έμεναν αθέατες. Δίνει επίσης τη δυνατότητα σε σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως η κυπριακή και η ελληνική, να έλθουν αντιμέτωπες με την πλούσια μεσαιωνική τους κληρονομιά, την οποία όχι μόνο θα δουν και θα γνωρίσουν, αλλά και θα μάθουν πως να φροντίζουν και να διαφυλάσσουν.

Έτσι, η ΕΜοΜεΤ συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Cultural Heritage Strategy for the 21st century, Strategy 21).

Η ΕΜοΜεΤ είναι μοναδική στο είδος της όχι μόνο εξαιτίας της θεματικής της, αλλά και γιατί λειτουργεί ως ένας επιστημονικός χώρος, ο οποίος φιλοξενεί όλες τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Αρχαιολογία, Ιστορία, Γλωσσολογία, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Κλασικές Σπουδές, Μεσαιωνικές Σπουδές, Φιλοσοφία, Θεολογία, Ανθρωπολογία, Μουσικολογία, Εικαστικές Τέχνες, Παραστατικές Τέχνες, Πολιτισμικές Σπουδές) που εκπροσωπούνται τόσο από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους μεταδιδακτορικούς τους συνεργάτες, όσο κι από επιστήμονες του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται η Μονάδα.