Η δημιουργία της ΕΜοΜεΤ έχει καθιστεί επιτακτική και άμεσα αναγκαία, καθώς από την 01 Ιανουαρίου 2021, η ΕΜοΜεΤ έχει αρχίσει μια στενή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο Ευρωπαϊκών Κέντρων Αριστείας διεθνούς φήμης και εμβέλειας, των Center for Medieval Literature του Πανεπιστημίου της Νοτίου Δανίας και του Zentrum für Mittelalterlichen Studien του Πανεπιστημίου Bamberg στη Γερμανία.

Κάποια από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας θα είναι τα πιο κάτω:

  1. Δημιουργία ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού με διεθνείς προδιαγραφές, το οποίο θα φέρει τον τίτλο Eventum: A Journal of Medieval Arts and Rituals. Το Eventum θα εκδίδεται σε ετήσια βάση, θα είναι ανοικτής πρόσβασης, θα εφαρμόζει το σύστημα “τυφλής” κρίσης και θα έχει ως έδρα του το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης, θα βρίσκεται υπό την εποπτεία μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων.
  2. Αναβάθμιση και περαιτέρω προβολή των διεθνούς φήμης Μεσαιωνικών Σπουδών που ήδη επιτελούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διαμέσου της ΕΜοΜεΤ.
  3. Προώθηση και συνεχής υποστήριξη της ερευνητικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας ικανών νέων ερευνητών/τριων.
  4. Διεκδίκηση και άλλων μεγάλων και ανταγωνιστικών προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την έρευνα στην ΕΜοΜεΤ και θα προσφέρουν εργασία σε ικανούς/ες νέους/ες ερευνητές/ριες.
  5. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, οι οποίοι σχετίζονται με την υλική και άυλη μεσαιωνική κληρονομιά της Κύπρου.

Η ΕΜοΜεΤ έχει θέσει μια σειρά από αλληλοσυμπληρούμενους στόχους, οι οποίοι αφορούν τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Α) Έρευνα, Συνεργασίες και Χρηματοδότηση

Β) Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

Γ) Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Κοινωνία

Δ) Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα