Σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου Μεταλλο – Οργανικών Υλικών του Πανεπιστημίου Κύπρου