Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η Χημεία είναι μια βασική Φυσική Επιστήμη. Βασικός της στόχος είναι η μελέτη των μετασχηματισμών της ύλης δια μέσου χημικών αντιδράσεων. Για να επιτύχει τους στόχους της η Χημεία έχει αναπτύξει ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο από συνθετικές και αναλυτικές μεθοδολογίες. Οι συνθετικές της τεχνικές οδηγούν στη σύνθεση νέων μορίων μέσα από χημικούς μετασχηματισμούς, ενώ οι αναλυτικές τεχνικές επιτρέπουν την ταυτοποίηση και μέτρηση όλων των συστατικών των χημικών συστημάτων.

13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας

Η Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν το 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας με θέμα: Ο Περιοδικός Πίνακας Το θεμέλιο της ζωής. Η κοινή γλώσσα της επιστήμης (31 Οκτωβρίου 2019 – 3 Νοεμβρίου 2019)

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EURAD

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EURAD (European Joint Programme on Radioactive Waste Management)

Θέση Ειδικού Επιστήμονα

Προκήρυξη Θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) με μερική απασχόληση (70 ώρες/μήνα), για απασχόληση στο Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα με ακρώνυμο «Nanomagnets» και τίτλο «High nuclearity Mn clusters and molecular nanomagnets from a ligand combination approach».

  • 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου - Ελλάδας
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EURAD
  • Best Poster Award - Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης
  • Βράβευση Δρ.Γεωργίας Ζησσίμου
  • Chemical Society Reviews
  • Volatolomics Research Laboratory
  • Radio-Analytical and Environmental Research Lab
  • SupraMolecural and Fullerene Chemistry Research Group