Θλίψη στο Τμήμα Χημείας. Απεβίωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νίκος Χρονάκης.