Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Συνέδριο: 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 26-29 June 2019, Heraklion, Crete Island, Greece.
Τίτλος/Θέμα: “Use of different sampling inlets for the analysis of VOCs from solid waste samples by GC-MS”
Βραβείο: Best Poster Award
Όνομα Φοιτητή: Γ. Παπανικολάου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Επικ. Καθηγητής Αγάπιος Αγαπίου
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2019, Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»
Όνομα Φοιτητή: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κωνσταντίνα Βαρνάβα
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Κώστας Πατρίκιος
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2018
Τίτλος/Θέμα: Ανάλυση Ουράνιου σε Πόσιμα Νερά της Κύπρου και Εκτίμηση των Ραδιολογικών Επιπτώσεων
Βραβείο: 1ο βραβείο
Όνομα Φοιτητή: Μεταπτυχιακή Κατερίνα Φιλίππου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης
Βραβείο: 2ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: Μελέτη Αλληλεπίδρασης Λανθανιδικων Ειδών Στο Διάλυμα Με Μικκύλια Του Φωσφολιπιδιου DPC
Όνομα Φοιτητή: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κωνσταντίνα Σωφρονίου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Συνέδριο: 13th European Congress in Catalysis (EuropaCat-13), Florence, Italy, August 2017
Τίτλος/Θέμα: “The effect of Co particle size and time on stream on the deactivation of Co/γ-Al2O3 in CO hydrogenation studied by SSITKA and DRIFTS techniques”
Όνομα Φοιτητή: M.A. Βασιλειάδης
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητή Άγγελος Ευσταθίου
Πρόγραμμα: Σχολή Φυσικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος/Θέμα: “Development of New Catalysts for the Utilization of Natural Gas Towards Synthesis Gas and Liquid Fuels Production: The Contribution of Transient Isotopic Techniques”
Βραβείο: 1st Price Award for Best PhD Thesis
Όνομα Φοιτητή: M.A. Βασιλειάδης
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητή Άγγελος Ευσταθίου
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2016
Βραβείο: 1ο βραβείο
Όνομα Φοιτητή: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σάββια Αλεξανδράκη
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Βραβείο: 2ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: “Chiral and Achiral Separation of Acetylcholinesterase Inhibitors by Use of Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography”
Όνομα Φοιτητή: Ειρήνη Νικολάου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. Π. Καπνίση-Χριστοδούλου
Βραβείο: 3ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: «New metal-organic frameworks and polyhedra from the use of a combination of polytopic dicarboxylic and chelating pyridyl-alcohol ligands»
Όνομα Φοιτητή: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Άντρια Ευαγγέλου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Αναστάσιος Τασιόπουλος
Πρόγραμμα: Κυπριακά Βραβεία Έρευνας
Τίτλος/Θέμα: “Μεταλλο-οργανικά πλέγματα βασισμένα σε πολυαλκοόλες και πολυτοπικούς υποκαταστάτες με δότες άτομα Ν ως υλικά για την αποθήκευση Η2
Βραβείο: Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία Νέος Ερευνητής
Όνομα Φοιτητή: Δρ Ελένη Μούσιη
Όνομα Συντονιστή Έργου στα πλαίσια του οποίου εργάστηκε η Ερευνήτρια: Καθηγητής Αναστάσιος Τασιόπουλος
Πρόγραμμα: Σχολή Φυσικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος/Θέμα: “Development of New Ceria-Based Materials Towards the Low-Temperature Water-Gas Shift Reaction”
Βραβείο: 1st Price Award for Best PhD Thesis
Όνομα Φοιτητή: K. Πεταλλίδου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητή Άγγελος Ευσταθίου

 

 

 

Προπτυχιακοί Φοιτητές
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2020, Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»
Βραβείο: 1ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: “Synthesis and characterization of high nuclearity Mn clusters from the combination of di(2-pyridyl)ketone and tris(hydroxymethyl)aminomenthane”
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακός Φοιτητής Αντώνης Αναστασιάδης
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Αναστάσιος Τασιόπουλος
Βραβείο: 1ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: “Synthesis and Characterization of New metal – organic frameworks based on polycarboxylate ligands containing benzimidazole groups”
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακή Φοιτήτρια Κυριακή Κουπεπίδου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Αναστάσιος Τασιόπουλος
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2019, Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»
Βραβείο: 1o βραβείο
Τίτλος/Θέμα: “Synthesis and characterization of high nuclearity Mn clusters from the combination of di(2-pyridyl)ketone and triethanolamine”
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακή Φοιτήτρια Αγνή Μιχαηλίδου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Αναστάσιος Τασιόπουλος
Βραβείο:
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακή Φοιτήτρια Κατερίνα Ιωάννου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2018
Βραβείο: Best undergraduate student research supervision
Τίτλος/Θέμα: “Development of novel catalytic systems for the utilization of natural gas (rich in CO2) towards syngas (CO/H2)”
Όνομα Φοιτητή: Mrs. Konstantina Konstantinou
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2017
Βραβείο: 1ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: Αλληλεπιδράσεις ανιόντων της λυοτροπικής σειράς με μικκύλια δωδεκυλοφωσφοχολίνης
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακή Φοιτήτρια Ιωάννα Χαζάπη
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Βραβείο: 1ος Έπαινος
Τίτλος/Θέμα: Σύνθεση Cis-2 Φουλερενικών Παραγώγων Διπλής Προσθήκης Εφοδιασμένα με Ομάδες 1,2-Διολών. Εφαρμογή στην Κατασκευή Ομοιοπολικά Συνδεδεμένων Φουλερενικών Υπερδομών
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακός Φοιτητής Καράμ Ασάδ
Supervisor: Αναπλ. Καθ. Νικόλαος Χρονάκης
Πρόγραμμα: ΦΟΙΤΩ 2016
Βραβείο: 2ο βραβείο
Τίτλος/Θέμα: Απόδοση Φαρμάκων από Υμένια Πολυμερών που Παράγονται με Ηλεκτρόλυση
Όνομα Φοιτητή: Προπτυχιακή Φοιτήτρια Κωνσταντίνα Σωφρονίου
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.: Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης