ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022
Όνομα Υπεύθυνου Καθ.  Θέσεις Θέματα Κατεύθυνση Χημείας
Ι. Πασχαλίδης 2 Αλληλεπιδραση ραδιοπυρήνων με μικροπλαστικα σε υδατικα συστηματα(βλ. επισυν.)
Π. Κουτεντής 1 Οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση
Ε. Πινακουλάκη 1 Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών
Χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μελέτες σε θέματα Χημείας Τροφίμων
Σ. Χ Hayes 3 Χτίζοντας υπερομοριακά συστήματα συλλογής φωτός από βιολογικά υλικά(βλ. επισυν.)
Συζυγιακά πολυμερή και doping: από ηλεκτροχημικά τρανζίστορ στις νευρομορφικές συσκευές (βλ. επισυν.)
Συζυγιακά πολυμερή και doping: βελτίωση των αποδόσεων των οργανικών διόδων εκπομπής φωτός (OLEDs)(βλ. επισυν.)
Εφαρμογή της μικροσκοπίας Raman για την μελέτη χρωστικών ουσιών σε αρχαιολογικά ευρήματα(βλ. επισυν.)
Α. Αγαπίου 1 Προσδιορισμός προϊόντων απολύμανσης στο πόσιμο νερό με χρήση GC-MS
Α. Τασιόπουλος 1 Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Νέων Μεταλλο-Οργανικών Κατασκευών για χρήση σε
περιβαλλοντικές/ενεργειακές εφαρμογές(βλ. επισυν.)
1 Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμεταλλικών Ενώσεων Παραμαγνητικών Ιόντων Μετάπτωσης  (βλ. επισυν.)
Ν.Χρονάκης 1 Τοποεκλεκτική παραγωγοποίηση του αζαφουλερενίου C59N.(βλ. επισυν.)
1 Σχεδιασμός και σύνθεση παραγώγων εξαπλής προσθήκης του φουλερενίου C60 για μεταφορά και απόδοση φαρμακευτικών ουσιών (βλ. επισυν.)
Α. Ευσταθίου 1 Μελέτη Καταλυτικής Αντίδρασης Μετατροπής Βιοαερίου σε Αέριο Σύνθεσης (CO/H2) σε Στηριζόμενους Καταλύτες Κοβαλτίου κ Ρουθηνίου
Α.Κεραμιδάς 2 Σύνθεση φθοριστικών ενώσεων με εφαρμογές στα θερμοκήπια
Ανάλυση βιοδειγμάτων με φασματοσκοπία ΝΜR
Ε.Λεοντίδης 3 Αλληλεπίδραση πολυοξομεταλλικών ανιόντων με μικκύλια μη-ιοντικών και δίπολων τασιενεργών(βλ. επισυν.)
Σύνθεση και στθεροποίηση μονοδιάσπαρτων νάνο/μικροσωματιδίων CaCO3 (βλ. επισυν.)
Αλληλεπίδραση λανθανίδων με πρότυπα λιπιδικά συστήματα (βλ.επισυν)
Σύνθεση με τεχνική sol-gel πυριτικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγέννηση οστών(βλ. επισυν.)
A.Νικολαΐδης 1 Υπολογιστική οργανική χημεία. Υπολογισμοί DFT/ab initio με λογισμικό που είναι διαθέσιμο στο ΧΗΜ σε θέμα που οι λεπτομέρειές του θα συζητηθούν με την/τον ενδιαφερόμενη/ο.
Σ.Χριστοδούλου 1 «Σύνθεση και μελέτη ντοπαρισμένων CdSe δισδιάστατων νανοκρυστάλλων(βλ. επισυν.)
1 Σύνθεση κβαντικών τελειών πυρήνα / κελύφους PbS/CdS με εκμπομπή στο εγγύς υπέρυθρο(βλ. επισυν.)
Κ.Καπνίση-Χριστοδούλου 1 Μέθοδοι απομόνωσης κανναβινοειδών ενώσεων – Αξιολόγηση με χρήση του Συστήματος LC-MS
K.Πατρίκιος 1 Αμφίφιλα πλέγματα για απόδοση φαρμάκων(βλ. επισυν.)
1 Πλέγματα με βάση το λάστιχο βουτυλίου(βλ. επισυν.)