Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων λειτουργεί Εμπορικό Κέντρο στο οποίο στεγάζεται αριθμός καταστημάτων και χώροι σίτισης. Στα κτήρια του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων υπάρχουν διαθέσιμες προς χρήση άρτια εξοπλισμένες αίθουσες, προθάλαμοι καθώς και υπαίθριοι και άλλοι εσωτερικοί χώροι. Στους χώρους αυτούς μπορούν να διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, σύμφωνα με την «Πολιτική Διαχείρισης Αιθουσών και άλλων χώρων του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διοργάνωση Εκδηλώσεων».