Εκτύπωση
 
Υπηρεσία Ανάπτυξης Πανεπιστημίου (ΥΑΠ)
 
Τομέας Διαχείρισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Γραφείο Επιχειρησιακής Διεύθυνσης 
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων λειτουργεί Εμπορικό Κέντρο στο οποίο στεγάζεται αριθμός καταστημάτων και χώροι σίτισης όπως καφεστιατόρια, κυλικεία και εστιατόριο για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των επισκεπτών.
 
Στα κτήρια του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων υπάρχουν διαθέσιμες προς χρήση άρτια εξοπλισμένες αίθουσες, προθάλαμοι καθώς και υπαίθριοι και άλλοι εσωτερικοί χώροι. Σους χώρους αυτούς μπορούν να διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, σύμφωνα με την «Πολιτική Διαχείρισης Αιθουσών και άλλων χώρων του Πανεπιστημίου Κύπρου για Διοργάνωση Εκδηλώσεων».
 
Οι αίθουσες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 150 άτομα και είναι εξοπλισμένες με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό. Επισυνάπτεται κατάλογος διαθέσιμων αιθουσών με φωτογραφίες και ένδειξη χωρητικότητας. Για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων σας παρέχεται τεχνική και άλλη διοικητική υποστήριξη μέσω του Γραφείου Επιχειρησιακής Διεύθυνσης.
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
 
Εξωτερικοί χρήστες: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reserv_open/ROOMS_RESERVATIONS_LIVE.foreign_users_pck.foreign_users_login    
 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main