Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθεται ο υπαίθριος χώρος του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων προς ενοικίαση.
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
 
 
Υπαίθριος Χώρος 1 1 Υπαίθριος Χώρος 4 4 
 
Τελετές Αποφοίτησης
 
ΥπεθριοςΚΚΔ Αποφ2018 1
 
ΥπέθριοςΚΚΔ Αποφ2018 2
 
'Αλλες Εκδηλώσεις
 
Βραδιά Ομίλων 2018 2 Welcome party 2018 1