Εκτύπωση
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθεται ο υπαίθριος χώρος του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων προς ενοικίαση.
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
 
Εξωτερικοί χρήστες: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reserv_open/ROOMS_RESERVATIONS_LIVE.foreign_users_pck.foreign_users_login  
 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα: http://applications.ucy.ac.cy/rooms_reservations/main  
 
Υπαίθριος Χώρος 1 1 Υπαίθριος Χώρος 4 4 
 
Τελετές Αποφοίτησης
 
ΥπεθριοςΚΚΔ Αποφ2018 1
 
ΥπέθριοςΚΚΔ Αποφ2018 2
 
'Αλλες Εκδηλώσεις
 
Βραδιά Ομίλων 2018 2 Welcome party 2018 1