Εκτύπωση
 
Στο Εμπορικό Κέντρο λειτουργούν καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας και του κοινού:
 
DSC 2915
 
 
 
 
 
 
Tηλ.: 22022876
DSC 2899
 
Τηλ.: 22895139
 Mini Market out 03
   
Τηλ.: 22129832 
 
 BOC
Τηλ.: 22501713
Hellenic Bank
 
 
Τηλ.: 22895133
 DSC 2895