Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διατίθενται οι ακόλουθες αίθουσες και χώροι προς ενοικίαση:
 
Αίθουσα 010, Κτήριο ΚΟΔ07
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Room 010 Building 7  2 
Αίθουσα 018, Κτήριο ΚΟΔ07
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 Room 18 Building 7 2
Προθάλαμος, Κτήριο ΚΟΔ07

Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 Isogeio Building 7
Υπαίθριος Χώρος
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Υπαίθριος Χώρος 1 1
Αμφιθέατρο ΣΕΚΚΙ Β115

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
Αμφιθ.ΣΕΚΚΙ B115
Αίθουσα Διαλέξεων "Ελπίδας Σιακόλα"
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής
 aithousa elpida siakola 1
Αίθουσα Διαλέξεων LRC 017

Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης
"Στέλιος Ιωάννου"
LRC 017
Αίθουσα Διαλέξεων LRC 019

Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης
"Στέλιος Ιωάννου"
LRC 019
Αμφιθέατρο LRC 012

Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης 
"Στέλιος Ιωάννου 
LRC 012
Προθάλαμος LRC C1

Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης
"Στέλιος Ιωάννου"
LRC C1
 
Για πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο